Ordal TV NEWS!

Ordal TV NEWS! es el servei de notícies 24h d'Ordal TV, es basa en agafar les notícies de moltes fonts com Google News, La Vanguardia, 3/24, EFE, CNN, Fox News... en temps real i automàticament.